Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Wynagrodzenia

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Minimalne wynagrodzenie wskazuje przede wszystkim minimalną kwotę brutto, jaką należy zapłacić pracownikowi, czyli osobie zatrudnionej na podstawie stosunku pracy. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymać w danym okresie niższej płacy brutto niż kwota minimalnego wynagrodzenia.
 
Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi od 1 stycznia 2015 r. - 1.750 zł
 
Wynagrodzenie pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, dlatego też, zatrudniony po raz pierwszy w roku 2015, nie może zarobić mniej niż 1.400 zł.
 
Podstawa prawna:
  • art. 2 ust. 5 i art.6 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr. 200, poz. 1679 z późn. zm.).,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

 

Przeciętne wynagrodzenie za pracę

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2014 r. wyniosła 3.895,31 zł.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2014 r. wyniosła 3.739,97 zł.

Kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2014 r. wyniosła 3.781,14 zł.