Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Księgowość

 • Księgi handlowe
 • tworzenie planu kont i polityki rachunkowości
 • zapis dokumentów w księdze handlowej i rejestrach VAT
 • prowadzenie dodatkowych ewidencji (środków trwałych i wyposażenia)
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa)
 • pomoc przy tworzeniu uchwał
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS i NBP
 • Książka Przychodów i Rozchodów oraz Ryczałt Ewidencjonowany
 • dokonywanie zapisów księgowych w księdze, ewidencji przychodów oraz w rejestrach VAT
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • rozliczenia właścicieli
 • roczne rozliczenie działalności (PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16)