Twoja księgowość w dobrych rękach!

 

Upusty dla firm rozpoczynających

działalność gospodarczą!

Sprawozdawczość

  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływów pieniężnych
  • sprawozdania w postaci biznesowej na życzenie klienta

Sprawozdanie w postaci biznesowej zawiera tylko te pozycje, które są istotne z punktu widzenia zarządzania firmą.